ورود به پورتال کارشناس دانشکده
 
 
 

خواهشمند است در صورت وجود هر مشکل یا سوال فقط روشهای زیر پیام دهید.
تلگرام
@Thesis_IAUNeyshabur
ارسال پیام در تلگرام